नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
FEDERATION OF CONTRACTORS' ASSOCIATIONS OF NEPAL
An umbrella organization of 5 regional, 75 district contactors' associations and associale members)
Regular Members of Internation Federation of Asian & Western Pacific Contractors' Associations

Video Gallery

1 Nirman Sarokar date 24th falgaun
1 एक हप्ता भित्र भुक्तानी नभए निर्माण कार्य ठप्प : अध्क्षय बिष्णुभाई
1 DF_Nirman Sarokar_यसकारण सुरु गरियो-
1 निर्माण सरोकार यसरी सुरु भयो....