Location Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Email contact@fcan.org.np Call Now! +977-1-5706159, 5705611

Advisors

Mr. Ramesh Sharma

Advisor

Mr. Sukuntalal Hirachan

Advisor

Mr. Jayaram Lamichhane

Advisor

Mr. Sharada Prasad Adhikari

Advisor

Er. Birendra Raj Pandey

Advisor

Mr. Bhim Bahadur Saud

Advisor

Mr. Madan Kumar Adhikari

Advisor

Mr. Ashok Kumar Mishra

Gelje Lama

Advisor